„Ludzka strona biznesu” – zwiększanie zaangażowania pracowników * Employee Experience * doskonalenie komunikacji i współpracy różnych pokoleń * wzmacnianie odporności psychicznej

TOTUM szkolenia

Kontakt

Firmy i osoby zainteresowane:

  • stworzeniem angażującej atmosfery pracy, sprzyjającej komunikacji i współpracy różnych pokoleń,
  • doskonaleniem umiejętności zarządzania różnymi pokoleniami,
  • wdrażaniem młodych pracowników do środowiska pracy,
  • zwiększaniem zaangażowania pracowników, poprzez budowanie ich pozytywnych doświadczeń,
  • rozwojem, doskonaleniem i praktycznym zastosowaniem umiejętności miękkich w codziennej pracy menedżera,

zapraszam do rozmowy: kontakt@szkoleniatotum.pl, + 48 607-509-102

Z przyjemnością odpowiem na pytania. Zapoznam się z Państwa sytuacją, kłopotami, oczekiwaniami. Zaproponuję optymalne w Państwa sytuacji rozwiązania, wspólnie ustalimy dogodne sposoby realizacji, wdrażania zmian i wsparcia.

Na etapie projektowania, zawsze współpracuję z firmą, w celu dopasowania oferty do potrzeb organizacji, osób decyzyjnych, kadry kierowniczej i menedżerskiej oraz uczestników projektu. 

Z poważaniem,
Elżbieta Kowalewska

Copyright © 2019 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.