"LUDZKA STRONA BIZNESU" - Angażujące przywództwo / Komunikacja i współpraca pokoleń / Wdrożenia

TOTUM

Rozwój Liderów i Zespołów

Kontakt

Firmy i osoby zainteresowane:

  • wzmacnianiem „ludzkiej strony biznesu”, tworzeniem środowiska pracy opartego na zaufaniu i szacunku, sprzyjającego współpracy różnych osobowości i pokoleń,
  • doskonaleniem  umiejętności miękkich liderów, transformacją ich roli z kontrolującej na wspierającą
  • wdrażaniem młodych pracowników do środowiska pracy i budowaniem relacji międzypokoleniowej,
  • wdrażaniem młodych liderów w angażujący świat przywództwa
  • uwzględnianiem w codziennych działaniach firmy mocnych stron różnych pokoleń, osobowości, w tym również osób wysoko wrażliwych,
  • budowaniem pozytywnych doświadczeń pracowników,

zapraszam do kontaktu ze mną: kontakt@szkoleniatotum.pl, + 48 607-509-102 

a także do zajrzenia na mój profil na Linkedin http://www.linkedin.com/in/elzbietakowalewska, gdzie zamieszczam na bieżąco publikacje,  dotyczące obszaru „ludzkiej strony biznesu” i angażującego przywództwa.

Z przyjemnością znajdę dla Państwa czas, porozmawiam, zapoznam się z sytuacją, problemami i oczekiwaniami, odpowiem na pytania. 

Na podstawie uzyskanych informacji i wspólnych rozmów, zaproponuję optymalne w Państwa sytuacji rozwiązania i możliwości ich realizacji, dogodne i korzystne dla wszystkich zainteresowanych. 

Z wyrazami szacunku,
Elżbieta Kowalewska 

Copyright © 2020 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.