"LUDZKA STRONA BIZNESU" - Angażujące przywództwo / Komunikacja i współpraca pokoleń / Wdrożenia

TOTUM

Rozwój Liderów i Zespołów

Ludzka strona biznesu

Czy praca może być źródłem satysfakcji, zadowolenia i zaangażowania?!

Tak. Zdecydowanie tak! W swojej karierze zawodowej, którą rozpoczęłam w 1990 roku, miałam przyjemność pracować w firmie z „ludzką twarzą”. Było to 8 lat budujących wyzwań, ciągłego rozwoju, dużej swobody w działaniu, szerokiego zakresu kompetencji i odpowiedzialności, pokonywania przeszkód, osiągania zaplanowanych celów, radości z pracy w zespole i tworzenia wspaniałych relacji. Pracowaliśmy w atmosferze zaufania i szacunku oraz codziennej ludzkiej życzliwości. Praca była przyjemnością, sposobem realizowania siebie, a nie przykrym obowiązkiem.

Z doświadczenia wiem, że mało jeszcze mamy takich firm. Zazwyczaj, liderzy, w swojej codziennej pracy skupiają się na „twardej” stronie zarządzania – celach biznesowych i działaniach operacyjnych, mniej uwagi zwracając na „ludzką stronę biznesu”, czyli miękkie aspekty współpracy z ludźmi. 

Doświadczenia firm z „ludzką twarzą” pokazują, że działania liderów, takie jak:

  • skupianie się na człowieku, zapewnianie przestrzeni do uwalniania potencjału i prezentowania najlepszej wersji siebie, 
  • budowanie atmosfery zaufania, szacunku, życzliwości, dwustronnej komunikacji i partnerstwa,
  • budowanie relacji międzypokoleniowych,
  • docenianie, wspieranie, rozwijanie i inspirowanie, 

przyczyniają się do zwiększania zaangażowania i satysfakcji pracowników, co skutkuje osiąganiem ponadprzeciętnych wyników w firmie. 

Pamiętajmy, że w obecnych czasach „jedyną wartością, której konkurenci nigdy nie zdołają powielić – stanowią ludzie” (Judith Leary-Joyce)

Moim marzeniem i celem działania jest wzmacnianie w firmach „ludzkiej strony biznesu”, zwiększanie liczby firm, w których ludzie chcą pracować, rozwijać się i czuć sens wykonywanej pracy.

Dlatego z chęcią dzielę się z Państwem swoim doświadczeniem, pomagam w doskonaleniu i praktycznym zastosowaniu potrzebnych w tym celu umiejętności miękkich, wspierając Państwa działania na etapie przygotowań i  wdrażania zmian.

Zapraszam do współpracy!

Elżbieta Kowalewska

Copyright © 2020 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.