„Ludzka strona biznesu” – zwiększanie zaangażowania pracowników * Employee Experience * doskonalenie komunikacji i współpracy różnych pokoleń * wzmacnianie odporności psychicznej

TOTUM szkolenia

Ludzka strona biznesu

Czy praca może być źródłem satysfakcji, zadowolenia i zaangażowania?!

Tak. Zdecydowanie tak! W swojej karierze zawodowej, którą rozpoczęłam w 1990 roku, miałam przyjemność pracować w takiej firmie. Było to 8 lat wyzwań, rozwoju, radości z pracy w zgranym zespole, realizowania różnych pomysłów, pokonywania przeszkód, tworzenia wspaniałych relacji i osiągania zaplanowanych celów. Pracowaliśmy w atmosferze zaufania i szacunku oraz codziennej ludzkiej życzliwości. Praca była pasją, nie obowiązkiem!

Z doświadczenia wiem, że firm takich nie ma zbyt wiele. Zazwyczaj, w codziennej pracy liderów, menedżerów skupiamy się na celach biznesowych, zyskach, kosztach, terminowości zadań, czyli twardej stronie zarządzania firmą. W mniejszym stopniu zwracamy uwagę na „ludzką stronę biznesu”, czyli miękkie aspekty zarządzania i współpracy.

Doświadczenia firm, przyjaznych pracownikom pokazują, że działania kierownictwa, takie jak:

  • zadbanie o środowisko pracy, kulturę organizacyjną, uwzględnianie różnic między pokoleniami,
  • zapewnienie zaufania, szacunku, dwustronnej komunikacji,
  • uwzględnianie, przy doborze wykonywanej pracy, indywidualnych umiejętności, potencjału i potrzeb pracowników,
  • stawianie odpowiednich wyzwań, umożliwianie realizacji zadań, udzielanie wsparcia, dbałość o rozwój pracowników

przyczyniają się do zwiększenia zaangażowania i efektywności pracowników, przekładając się na lepsze wyniki firmy i jej pozycję rynkową.

W obecnych czasach „jedyną wartością, której konkurenci nigdy nie zdołają powielić – stanowią ludzie” (Judith Leary-Joyce)

Wykorzystując moje 28-letnie doświadczenie pracy w biznesie, pomagam kadrze kierowniczej i menedżerskiej w tworzeniu angażujących miejsc pracy. Dzielę się swoją wiedzą, spostrzeżeniami,  pomagam w rozwijaniu i doskonaleniu oraz w  praktycznym zastosowaniu niezbędnych umiejętności miękkich. Wspieram w trudniejszych chwilach, inspiruję do działania, zapewniam pomoc na etapie wdrażania zmian.

Służę wsparciem!

Elżbieta Kowalewska

Copyright © 2019 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.