„Ludzka strona biznesu” – zwiększanie zaangażowania pracowników * Employee Experience * doskonalenie komunikacji i współpracy różnych pokoleń * wzmacnianie odporności psychicznej

TOTUM szkolenia

Oferta

 • Inspiracje, konsultacje, cykle spotkań roboczych, projekty rozwojowo – wdrożeniowe:

  • Zarządzanie różnymi pokoleniami.
  • Komunikacja i współpraca różnych pokoleń.
  • Wdrażanie pracowników młodego pokolenia do środowiska pracy.
  • Młode pokolenie w roli zarządzających.
  • Zwiększanie zaangażowania pracowników.
  • Budowanie pozytywnych doświadczeń pracowników. 
 • Inspiracje, konsultacje, spotkania robocze, pojedyncze szkolenia:
  • Ludzka strona biznesu; inspirujący menedżer.
  • Zwiększanie zaangażowania pracowników.
  • Efektywna komunikacja.
  • Inteligencja emocjonalna.
  • Asertywność.
  • Temperamenty i osobowości
   w pracy.
  • Współpraca międzypokoleniowa.
  • Zwiększanie odporności psychicznej.
  • Praca w zespole.
  • Obsługa klienta.
  • Sprzedaż.

Copyright © 2019 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.