"LUDZKA STRONA BIZNESU" - Angażujące przywództwo / Komunikacja i współpraca pokoleń / Wdrożenia

TOTUM

Rozwój Liderów i Zespołów

Oferta

 • Inspiracje, konsultacje, cykle spotkań roboczych, połączone z wdrażaniem i bieżącym doskonaleniem:

  • „Ludzka strona biznesu”
   • rola i działania liderów,
   • rozwój umiejętności miękkich, niezbędnych angażującym liderom,
   • budowanie atmosfery, zaufania, szacunku i partnerstwa,
   • budowanie na mocnych stronach pracowników, uwalnianie ich potencjału,
   • budowanie relacji międzypokoleniowych, 
   • praca zespołowa,
   • zwiększanie zaangażowania i satysfakcji pracowników, a przez to osiąganie ponadprzeciętnych wyników w firmie.
  • Doskonalenie komunikacji i współpracy pokoleń.
  • Wdrażanie pracowników młodego pokolenia do środowiska pracy i budowanie relacji międzypokoleniowej.
  • Wdrażanie młodych liderów w angażujący świat przywództwa.
  • Odkrywanie wspierającej roli w firmach „osób wysoko wrażliwych”.
 • Pojedyncze szkolenia – propozycje tematów:
  • Osoby wysoko wrażliwe niezbędne w firmach z „ludzką twarzą”.
  • Efektywna komunikacja.
  •  Asertywność.
  • Praca zespołowa.
  • Rola różnych temperamentów i osobowości w firmach z „ludzką twarzą.
  • Komunikacja i współpraca międzypokoleniowa.
  • Profesjonalna obsługa klienta.
  • Inteligencja emocjonalna w sprzedaży.

Copyright © 2020 | www.szkoleniatotum.pl | Wszelkie prawa zastrzeżone.